Verbetering van de watercondities op de Girls High School in Kwale

Verbetering van de watercondities op de Girls High School in Kwale

Half april is de oplevering van zeer ambitieus waterproject.

De school is aangesloten op het drinkwaterbedrijf, maar door de slechte leveringsbetrouwbaarheid zit de school regelmatig zonder water. Dit heeft ertoe geleid dat er al 3 jaar niet meer gedoucht kan worden en regelmatig water ingekocht moet worden middels tankauto's.
Los van de beperkte kwaliteit van dit water is het ook nog eens kostbaar en maakt het de school erg afhankelijk.

De daken van de lokalen en dorms die voorzien zijn van iron sheets worden aangesloten op een hemelwater afvoernet en opgevangen in twee grote tanks (totale capaciteit 300 m3). Tegelijkertijd wordt een deep well verder uitgegraven, voorzien van een pomp, electriciteit en een persleiding om het geheel ook aan te sluiten op de tanks. Vanuit de tank wordt een persleiding gebracht nabij de keuken en de eetzaal, alwaar een watershop wordt gerealiseerd. De output zal zo'n 1.200 m3 water per jaar zijn.

Om enerzijds ook te voorzien in voldoende water voor de persoonlijke verzorging, maar ook de productie van drinkwater te kunnen verhogen zullen we ook regenwater van het terrein gaan opvangen. Middels twee kanaaltjes zullen we al het regenwater leiden naar een bezink waterbassin van 20x8x3 meter en vervolgens opvangen in een bassin van 20x40x3 meter. Door het bassin aan te sluiten op de bestaande waterleiding kunnen we een grijs water circuit aansluiten op bestaande douches en wasgelegenheden. Ook zullen we het waterkuren terugpompen naar de tanks en van daaruit via de watershop kunnen verkopen.
Om algengroei te voorkomen zal het basin worden afgedicht voor zonlicht en dieren. Omdat algen groei zelfs dan nauwelijks te voorkomen is, zal ook gebruik gemaakt gaan worden van een algen doder. Een apparaat werkend op een zonnecel, die ultrasoon geluid produceert in het water. Hierdoor kunnen algen niet meer van bodem naar de oppervlakte bewegen en vice versa en zodoende afsterven.


Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!