Internaten voor kansarme meisjes

Internaten voor kansarme meisjes

De Verkaart Foundation biedt een kansrijke toekomst aan kansarme meisjes in Kenia. We zorgen voor middelbaar onderwijs op hoog niveau in de veilige leef- en leeromgeving van onze internaten. We bieden daarmee een grote groep meisjes een goed toekomstperspectief.


Traditiegetrouw hebben jongens in deze cultuur vele streepjes voor, terwijl meisjes op de maatschappelijke ladder vaak niet verder komen dan het moederschap (gewenst of ongewenst) op jonge leeftijd. Kansarme meisjes krijgen veelal geen scholing, worden vaak misbruikt, te jong uitgehuwelijkt en worden meestal als ballast gezien.

Door het bieden van een goede educatie bereiken wij, dat hoger opgeleide vrouwen, gezonder kunnen leven, kleinere gezinnen krijgen, betere opvoeding aan hun kinderen kunnen geven, een voorbeeldfunctie zullen krijgen, onafhankelijk en zelfstandig zullen zijn en een maatschappij positief kunnen en zullen be├»nvloeden. 

 

Wat houdt dit project in?

De Verkaart Foundation heeft 4 internaten gebouwd waar meer dan 2000 meisjes op hoog niveau onderwijs krijgen.

Naast middelbare scholing wordt aandacht besteed aan de geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Veel meisjes zijn getraumatiseerd door ervaringen in hun vroege jeugd. Opvang door onderwijzend personeel en vooral de matrones is hierbij van primair belang. Onderdeel hierbij is aandacht voor assertiviteitstraining, family planning en aidspreventie. 

Het is ons doel om kansarme meisjes d.m.v. goede scholing in een veilige omgeving gereed te maken voor hun toekomst als zelfstandige, zelfbewuste en middelbaar opgeleide vrouw.

Wat doet de Verkaart Foundation?

  • School- en internaatkosten worden betaald.
  • Continue begeleiding door onze Keniaanse medewerkster ter plaatse.
  • De leerlingen krijgen medische-, tandheelkundige- en oogheelkundige verzorging.
  • Het niveau van het onderwijs wordt bewaakt. Door goede samenwerking tussen de internaten wordt voortdurend gekeken hoe dit niveau verbeterd kan worden. Dmv toetsweken wordt het niveau van ieder meisje gevolgd. Het motiveren en het bevorderen van de betrokkenheid van de leerkrachten is daarbij van groot belang.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via : info@verkaartfoundation.com


Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!