Ontstaan

Jan en Ans Verkaart hebben in 1992 de stichting opgericht. In eerste instantie hebben zij 70 lagere scholen en 10 medische posten in Kwale County in Kenia gebouwd.

Al snel werd duidelijk dat de vele weesmeisjes na de lagere school geen verdere toekomst hadden. Voor deze weesmeisjes zijn tussen 2008 en 2010 middelbare scholen gebouwd met internaat.

Na de verzelfstandiging van de lagere scholen en medische posten ondersteunt de Stichting vanaf 2010 drie door haar gebouwde middelbare scholen met internaat met een capaciteit van 2000 meisjes.

Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!