Organisatie

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die geen vergader-, reis- en verblijfkosten declareren.

De bestuursleden hebben geen nevenfuncties.

De Stichting hanteert bestuursmodel II: Bestuur met Titulaire Directie.

Het toezicht op de directeur is gebaseerd op de SBF-Code Goed Bestuur deel 3 paragraaf 2.3 Toezicht Houden op de Directie.

De Stichting heeft ANBI toelating en per 1 januari 2018 het CBF Keurmerk Erkend Goed Doel.

De Stichting werkt met ingang van 1 januari 2018 volgens de regels van de SBF-Code Goed Bestuur.

Het Jaarverslag wordt vanaf 1 januari 2017 gebaseerd op de Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties (richtlijn C2) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Op de websites van het SBF en CBF zijn alle boven genoemde documenten volledig in te zien.

Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!