Privacy Statement

Stichting Verkaart Foundation

Deze website wordt beheerd door Stichting Verkaart Foundation (hierna te noemen: de ‘Stichting’). Bij bezoek aan deze website kan de Stichting gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld via emailformulieren die u hebt ingevuld. De Stichting waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door de Verkaart Foundation beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt de Stichting informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van de Stichting en gerelateerde derden en het uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het analyseren van gegevens voor statistische doeleinden en de werving van nieuwe medewerkers voor de Stichting. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan de Stichting.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de Verkaart Foundation website door links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor uw eventuele vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de met de Stichting via info@verkaartfoundation.com

Wijzigingen Privacy Statement

De Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!