Onze scholen gaan per 4 januari 2021 weer open.

Onze scholen gaan per 4 januari 2021 weer open.

De Keniaanse bevolking heeft ernstig te lijden onder de pandemie. Het gehele sociaal maatschappelijk leven ligt feitelijk al stil sinds maart. De steden zijn ontvolkt, alle dagloners zijn terug naar hun families voor wie ze geld verdienden in de stad en proberen in ieder geval daar aan het benodigde voedsel te komen. Hetzelfde geldt voor al onze gesponsorde meisjes. De scholen zijn in maart dichtgegaan en de meisjes zijn terug gestuurd naar hun eigen dorpen. Met alle gevolgen van dien, waar vaak geen geld is voor de eerste levensbehoeften, maar ook de dreiging van een onveilige situatie. Er zijn bijvoorbeeld diverse zwangerschappen gemeld en we zullen moeten afwachten hoeveel van onze meisjes straks terug komen om het schooljaar en opvolgende jaren af te ronden.

Hoe gaat het nu verder?

Onze scholen gaan per 4 januari 2021 weer open.  

Normaal gesproken zou dan het volgende schooljaar moeten aanvangen. Echter het tweede en derde semester van schooljaar 2020 wordt  eerst afgemaakt. Dat betekent voor het schooljaar 2021 pas een start in september 2021. Middels verkorte vakanties wordt versneld het schooljaar afgewerkt en zo ook het jaar erop. Dit betekent voor docenten en leerlingen de komende twee jaar nauwelijks vakanties.  

Voor het bestuur is dit een enorme opgave omdat pas in 2023 weer sprake is van een normale schoolagenda. Maar aan de andere kant wordt in ieder geval het schooljaar niet over gedaan, anders zouden we voor alle meisjes een jaar extra moeten betalen. Al met al betekent het dat we de kostenstructuur zoals het was behouden en ook de factuur naar onze sponsoren in december 2020 versturen.  

Eind januari gaan wij inventariseren of  alle gesponsorde meisjes weer naar school zijn teruggekeerd en via onze manager in Kenia gaan wij alles in het werk stellen om de meisjes terug te laten keren.  

In onze nieuwsbrieven in 2021 houden wij jullie over de heropening van de scholen en de terugkeer van de meisjes op de hoogte.  


Hoe staat de stichting er voor ?

De stichting staat voor een uitdagende periode in haar bestaan. Door de corona pandemie zijn de evenementen (fietsen en wandeltocht) dit jaar geannuleerd. Daarnaast zijn er diverse (zakelijke of NGO) donoren door de pandemie in Nederland hard geraakt.

Hierdoor moet het bestuur er hard tegenaan om het benodigde budget (met name voor 2022) bij elkaar te halen. Voor 2021 voorzien wij ook nog een gat, maar we hebben er

vertrouwen in dat we daarin nog wel gaan voorzien.  

Om dan maar met de deur in huis te vallen willen wij aan al onze sympathisanten en donoren vragen om met ons mee te denken. Als iedereen in zijn of haar omgeving in staat is een nieuwe sponsor aan te boren, dan hebben we in no time weer een zekere toekomst.

Mochten jullie niet (financieel) geraakt zijn door de crisis en misschien zelfs een heel goed jaar hebben gehad, dan zouden wij een klein financieel (kerst) geschenkje heel goed kunnen gebruiken. 

Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!