Nieuw bestuur Verkaart Foundation

Nieuw bestuur Verkaart Foundation

Middels deze nieuwsbrief stellen wij ons nieuwe bestuur en actieve leden aan u voor. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben Moira van Veen en Irene Henebiens het bestuur verruild voor een ambassadeursfunctie. Hun plaatsen worden nu ingevuld door Sander Beers en Erick van Koppen, die nu samen met Hans Verkaart (voorzitter) en Ben Vos (secretaris) het bestuur vormen. Ondersteund door Will van der Knaap, Luitzen Hitman en Ed de jager. De laatste twee zijn ook nieuw.

Onderstaand stellen de nieuwe bestuursleden en actieve leden zich aan u voor: 


Sander Beers (penningmeester)

Mijn naam is Sander Beers en ik ben werkzaam bij een softwareleverancier in de financiële sector. Daarvoor ben ik een aantal jaren bij een accountantskantoor werkzaam geweest. Ik woon samen met mijn vriendin en samen houden wij ontzettend van reizen. Daardoor hebben wij Afrika in ons hart gesloten en wil ik mijzelf graag inzetten voor een doelgroep welke alle steun volledig kan gebruiken. Toen ik werd gevraagd of ik penningmeester wilde worden van de stichting twijfelde ik geen moment hierover. De wijze hoe het gehele bestuur vol overgave zich voor de stichting inzet is bewonderenswaardig. 

 

Erick van Koppen (bestuurslid fondsenwerving & communicatie)

Ik ben Erick van Koppen; zelfstandig ondernemer, getrouwd met Renée en vader van 3 kinderen. In 2019 ontmoette ik Hans Verkaart. Tijdens ons gesprek was ik zeer onder de indruk dat de Verkaart Foundation al 30 jaar succesvol is in het opleiden van jonge vrouwen en het duurzaam ontwikkelen van lokale gemeenschappen. Ik wilde dan ook graag de foundation ondersteunen. Dit begon in 2019. Mijn moeder was terminaal ziek. Zij was kunstenares en had thuis nog zo'n 150 kunstwerken. In het hospice waar zij lag en tijdens haar levensviering, is een expositie gehouden waarbij bezoekers kunstwerken mochten uitkiezen en een vrijwillige bijdrage konden geven. Dit leverde euro 6000 voor Kenia op. In 2020 mocht onze dochter voor haar internationale stage mee naar Kenia. Haar verhalen hebben mij zo enthousiast gemaakt dat ik als bestuurslid graag een duurzame bijdrage aan de Foundation wil leveren.

 

Luitzen Hitman (fondsenwerving)

Mijn naam is Luitzen Hitman. Inmiddels 65 jaar, gehuwd, 4 (uitwonende) kinderen, 7 kleinkinderen en woonachtig op een boerderij in de Beemster. Als ondernemer was mijn laatste functie directeur en eigenaar van arbodienst re-On. Veel goeds is mij ten deel gevallen in mijn leven. Het brengt me ertoe om mijn aandacht te richten op de minderbedeelden in de wereld. Het was even zoeken naar een goede organisatie. Voor mij is het belangrijk dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Geen bureaucratie, maar ook geen beginnersfouten. Ik ondersteun graag initiatieven met een gezicht en dat ik zeker weet dat het geld op de plek komt waar het nodig is. Als oud-ergotherapeut ga ik me ter plaatse richten op het gehandicapten internaat. Als reizen weer is toegestaan, ga ik me ook ter plaatse inzetten voor het in standhouden van het internaat. Mijn bloed gaat sneller stromen als een kind ondanks zijn handicap tot een grotere zelfstandigheid komt. 


Ed de Jager (fondsenwerving)

Mijn naam is Ed de Jager en ik woon al 21 jaar met veel plezier samen met Susanne Roggen.

In mijn jonge jaren werkte ik in diverse landen als reisleider en areamanager voor Holland International waarna ik als manager bij de dienst DSO van de gemeente Den Haag in dienst getreden. Als ambtenaar heb ik veel spannende sociale projecten kunnen uitvoeren. Samenwerkingsprojecten met mensen van de sociale werkvoorziening hebben veel vruchten afgeworpen. De afgelopen vijf jaar heb ik als projectleider statushouders van Den Haag veel kunnen realiseren op het gebied van participatie en integratie. Voor mij lag de focus altijd op de inzetbaarheid in het arbeidsproces.

Als pensionado zet ik mij nu in voor de Verkaart foundation om bedrijven en particulieren te enthousiasmeren om de meisjes in Kwale te ondersteunen. Met lef en creativiteit moet het lukken om ook in deze lastige tijden mensen ervan te overtuigen dat de meisjes onze steun nodig hebben.  

Tot slot. Bij deze actieve leden zal het niet blijven. Vanuit het motto; “van vrouwen, voor vrouwen”, zijn we druk bezig om nog meer vrouwelijke ambassadeurs aan de Verkaart Foundation te verbinden.

Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!