Kilulu Polytechnics

Kilulu Polytechnics

Ook in Kenia is een grote vraag vanuit het bedrijfsleven naar goede vakmensen. Om die reden sponsort de Verkaart Foundation sinds jaar en dag Kilulu Polytechnics. Deze van oorsprong LTS-school leidde in eerste instantie jongens op tot bouwvakker en meisjes tot naaister.

In 2010 kwam er de mogelijkheid bij tot het volgen van de 2-jarige opleiding tot elektricien, IT-er, fijn-lasser en automonteur. Naar mensen met deze opleidingen is vanuit het bedrijfsleven een grote vraag. Na de bouw van een dormatory worden op Kilulu Polytechnics door de Verkaart Foundation kansarme meisjes gesponsord, die daarmee in de veilige omgeving van de school kunnen leren, wonen en vervolgens makkelijk een baan kunnen vinden.


Sinds 2020 heeft de Keniaanse overheid de polytechnische opleidingen aan Kilulu polytechnics "ge-upgrade" tot MTS niveau.

Hiermee kunnen ook de meisjes van onze middelbare schoolinternaten Kwale-, Kingwede- en Mamba-Girls, die eindexamen op D (MAVO) niveau hebben gedaan, doorstromen naar deze polytechnische school en daar een "vak" op MBO-niveau leren.

Ons plan is om in de toekomst meer meisjes op deze school te gaan sponsoren voor die opleidingen, waar in het bedrijfsleven veel vraag naar is. Zodat ook zij, na hun scholing en stageperiode, heel makkelijk een baan kunnen vinden, waardoor ze zelfstandig een werkzaam bestaan kunnen opbouwen en daarmee natuurlijk ook een voorbeeld functie zullen zijn voor hun kinderen en hun community.    

 

 

Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!