Kenia Business Development

Kenia Business Development

De visie van het VDT is dat al onze projecten in 2025 financieel onafhankelijk zijn van het VDT.

De visie van de Verkaart Foundation is dat al onze projecten in 2025 financieel onafhankelijk zijn van de Verkaart Foundation.

Uiteindelijk moet de doelstelling van ontwikkelingssamenwerking, het verzelfstandigen en vooruit helpen van organisaties, bevolkingsgroepen en landen zijn. Door maar te blijven geven, bereik je dat doel in ieder geval nooit.

Om ons doel te bereiken zijn we intensief bezig met drie programma lijnen. De eerste is, dat we sponsors in Kenia proberen te vinden, zodat de Kenianen voor Kenianen gaan zorgen.

De tweede is dat we met allerlei income generating projects zijn gestart of gaan starten. Te denken valt aan duurzame houtskoolproductie, broodbakkerijen voor eigen gebruik en de verkoop, waterzuivering, mestproductie, bomenprojecten en agriculture projecten.

Maar onze bijzondere aandacht gaat uit naar het derde programma:

Het ontwikkelen van producten in Kenia voor Westerse markten.

Met al onze ervaring en contacten hebben we de afgelopen jaren vele producten in Kenia gezien, die het best wel eens goed zouden kunnen gaan doen op Westerse markten. Wel zal er een intensief kwaliteitsproject gestart moeten worden om kwaliteit omhoog en constanter te krijgen. Daarnaast hebben de producenten managementondersteuning nodig. Tegelijk zien we kansen voor werkgelegenheid voor onze afgestudeerde weesmeisjes. Ook zien we kansen voor uitdagende stageprojecten vanuit Nederland. Tegelijkertijd zullen we hier een netwerk moeten ontwikkelen om de afzet te realiseren. Dit kan via social media, webshops, maar ook via bestaande winkelformules. Met een netwerk zo groot als dat van de Verkaart Foundation en al onze volgers liggen daar natuurkijk geweldige mogelijkheden.

Het idee is dat de winst van de verkoop vervolgens wordt gebruikt om onze projecten te kunnen betalen. Bestaat er een mooiere uitdaging.

Jullie gaan hier nog veel meer van horen. Inmiddels zijn enkele zeer gedreven enthousiastelingen met dit project bezig. Er moet heel veel werk verzet worden voordat we aan de slag kunnen, dus voel je iets bij dit mooie initiatief, stuur ons even een mailtje.

Hans Verkaart

Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!