Het VDT gaat internationaal

Het VDT gaat internationaal

De stichting gaat zich de komende jaren meer en meer richten op fondsenwerving in Kenia. Er is een interessante middenklasse aan het ontstaan en een bereidheid om voor de eigen zwakkeren in de maatschappij op te gaan komen. We zijn bezig samen te gaan werken met het KCDF, Kenyan Community Development Foundation, maar ook aan het kijken of we met alumni van onze scholen gezamenlijk charity projecten kunnen opzetten.

Al vele jaren zijn sponsoren geïnteresseerd in de toekomst van onze meisjes en vaak bieden ze ook aan de vervolgopleiding te bekostigen. Tot dusver waren we daar nooit voorstander van daar je met een middelbare schoolopleiding in Kenia al een forse voorsprong had op de rest. Nu de overheid verplicht iedereen voortgezet onderwijs te volgen is die voorsprong langzaam aan het verdwijnen. Om die reden zijn we bezig een fonds op te richten waarbij afgestudeerde meisjes een beurs kunnen aanvragen. Hiermee komen we een vraag van vele sponsoren tegemoet.

Een ander project is dat we een kleinschalige stroopwafel productie willen gaan opzetten in Kenia. De opbrengsten zullen in de stichting vloeien.

De opzet van fondsenwerving in Kenia vraagt overigens wel iets van ons. Om te beginnen zal onze voertaal Engels gaan worden, alhoewel ook alles in het Nederlands zal blijven worden uitgebracht. Maar ook is gebleken dat Engelstaligen regelmatig onze naam niet goed kunnen plaatsen. Development Team zou ook kunnen betekenen dat we vastgoedontwikkelaars zijn. 

Dit betekent dat naast onze koerswijzigingen het grote nieuws is dat we onze naam gaan wijzigen en daarbij ook de tekst onder het logo.

Met trots kondigen wij dan ook onze nieuwe naam en logo voor:Voor vragen over de toekomst van de stichting kun je terecht bij Moira met het nieuwe emailadres: info@verkaartfoundation.com
Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!