Alumni van de Verkaart Foundation

Alumni van de Verkaart Foundation

Alumni van de Verkaart Foundation zetten zich in voor de verbetering van de prestaties van de Verkaart-meisjes. Het is nu ruim een jaar geleden, dat een groep van voormalige “Verkaart meisjes” zijn opgestaan om de sponsormeisjes van nu te motiveren om beter te presteren op onze boarding-schools.

Deze groep van oorspronkelijk 6 jonge vrouwen hebben hun middelbare schoolopleiding voltooid op Kwale Girls, een universitaire of HBO opleiding gevolgd en altijd met elkaar en met Kwale Girls contact gehouden. Zij hebben in 2019 aangeboden om op vrijwillige basis alle door de Verkaart Foundation gesponsorde meisjes minimaal 3 x p.j. te begeleiden om zich voor te bereiden op een eventuele vervolgstudie en een leven als zelfstandige vrouw in de Keniaanse maatschappij.


De Alumni starten hiermee al gelijk met de meisjes van form 1. Allereerst met de bewustmaking van deze 14-jarigen dat het wel heel bijzonder is, dat ze, als Verkaart Foundation gesponsord meisje, de kans krijgen om een middelbare schoolopleiding op hoog niveau in de veilige omgeving van een internaat te volgen.                                              

Uiteraard eisen wij als stichting, dat deze meisjes hun uiterste best doen om zo goed mogelijk te presteren. De Alumni helpen ons dit te realiseren door het organiseren van motivatie-trainingen en gesprekken met de meisjes, begeleiding van de vakkenkeuzes tbv de latere studiemogelijkheden, het bijhouden van de schoolresultaten en het algemene welzijn van de meisjes. Verder adviseren deze Alumni ons welke meisjes dusdanig promissing zijn, dat zij het verdienen om met een beurs van de Foundation verder te studeren.

Deze groep Alumni heeft zich gestaag uitgebreid met 15 jonge vrouwen in 2020 en hun inzet op onze scholen wordt omarmd door alle headteachers en leraren, want doordat de Alumni “de taal spreken” van onze sponsormeisjes komt hun boodschap veel beter aan.Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn, ook in Kenia, alle scholen gesloten.

Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!