Fiscaal vriendelijk sponsoren

Belastingvoordeel als particulier donateur
Geven is altijd leuk. Maar wist u dat de fiscus het nog leuker kan maken? Als u aan een goed doel schenkt is dat goede doel sinds 1 januari 2006 geen schenkingsrecht meer verschuldigd over de giften en schenkingen die zij ontvangt. Naast het voordeel voor het goede doel heeft ook u als schenker in bepaalde gevallen een fiscaal voordeel. In twee gevallen heeft een schenker namelijk recht op aftrek voor de Inkomstenbelasting.
De Verkaart Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt daarom onder bepaalde voorwaarden uw sponsorbedragen en/of donaties aan de stichting Verkaart Development Team gebruiken als aftrekpost bij uw belastingopgave.

Eenmalige schenking
Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, voor zover deze meer dan 1% van het verzamelinkomen bedragen, met een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Dit betekent dus dat u tot 1% van uw inkomen de schenking niet mag aftrekken, alleen het meerdere kunt u aftrekken.

Periodieke schenkingen
Indien uw gift verspreid wordt over een termijn van tenminste vijf jaar is deze zonder beperkingen geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een voorwaarde is dat deze schenking wordt vastgelegd in een Overeenkomst Periodieke Gift. In dit geval is dus de gehele schenking (zonder minimum) aftrekbaar!

U kunt zo uw sponsorbedrag aftrekken tegen het tarief van uw hoogste schijf. Dit kan dus een maximale besparing van 52% opleveren, waarmee u desgewenst een nieuw weesmeisje kunt helpen aan een hoopvolle toekomst!


Wat je verder moet weten:
als de schenkingsovereenkomst vroegtijdig wordt ontbonden, moet het belastingvoordeel met terugwerkende kracht worden terugbetaald
het is niet mogelijk om een overeenkomst te verlengen; als de termijn van de overeenkomst is verstreken en u wilt blijven profiteren van het belastingvoordeel, wordt er een nieuwe schenkingsovereenkomst opgemaakt.

Belastingvrij nalaten
Erkende goede doelen zijn volledig vrijgesteld van het betalen van erfbelasting of schenkbelasting over inkomsten uit nalatenschappen. Dit betekent dat elke nalatenschap aan de Verkaart Foundation volledig ten goede komt aan de Verkaart Foundation weesmeisjes in Kenia.

Neem voor meer informatie contact op via info@verkaartfoundation.nl

Meld u aan voor de Verkaart Foundation nieuwsbrief!