Weesmeisjesinternaten

Weesmeisjesinternaten

Van kansloos naar kansrijk. Het VDT biedt middelbaar onderwijs aan weesmeisjes. Onze internaten zorgen voor een veilige leef- en leeromgeving met toekomstperspectief.

In een land als Kenia waar jaarlijks veel mensen overlijden als gevolg van o.a. aids en malaria, leven grote aantallen weeskinderen. Deze kunnen door armoede vaak niet door familie worden opgevangen en al helemaal geen goede scholing krijgen. Traditiegetrouw hebben jongens in deze cultuur vele streepjes voor, terwijl meisjes op de maatschappelijke ladder vaak niet verder komen dan het moederschap (gewenst of ongewenst) op jonge leeftijd. Een weesmeisje krijgt geen scholing , wordt vaak misbruikt en te jong uitgehuwelijkt en wordt altijd als ballast gezien. Weesmeisjes zijn de meest kwetsbare groep in Kenia.

Wat houdt dit project in?

Het VDT heeft 4 internaten gebouwd waar meer dan 2000 meisjes op hoog niveau onderwijs krijgen.

Naast middelbare scholing wordt aandacht besteed aan de geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Veel meisjes zijn getraumatiseerd door ervaringen in hun vroege jeugd. Opvang door onderwijzend personeel en vooral de matrones is hierbij van primair belang. Onderdeel hierbij is aandacht voor assertiviteitstraining, family planning en aidspreventie. 

Het is ons doel om weesmeisjes d.m.v. goede scholing in een veilige omgeving gereed te maken voor hun toekomst als zelfstandige, zelfbewuste en middelbaar opgeleide vrouw.

Wat doet het VDT?

  • School- en internaatkosten worden betaald.
  • Continue begeleiding door onze Keniaanse medewerkster ter plaatse.
  • De leerlingen krijgen medische-, tandheelkundige- en oogheelkundige verzorging.
  • Het niveau van het onderwijs wordt bewaakt. Door goede samenwerking tussen de internaten wordt voortdurend gekeken hoe dit niveau verbeterd kan worden. Het motiveren en het bevorderen van de betrokkenheid van de (lokale)leerkrachten is daarbij van groot belang. D.m.v. een kleine financiële bijdrage van de leerlingen worden extra leerkrachten aangesteld.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via:info@vdt.nl

Meld u aan voor de VDT nieuwsbrief!