Become a friend of the Verkaart Foundation

U wordt vriend van de Verkaart Foundation door maandelijks een bijdrage te geven van tenminste € 15,= op bankrekeningnummer NL36RABO0143166557 / BIC : RABONL2U t.n.v. Verkaart Development Team te Den Haag

Sign up for the Verkaart Foundation newsletter!